Princípy tvorby softvéru

Zimný semester 2021/2022


Prednáčajúci: Robert Lukoťka (na hlavnú stránku)
Prednáška: utorok 16:30, štvrtok 16:30 vo F1-328
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk


Stránka LS 2021
Stránka LS 2020
Stránka LS 2019
Stránka LS 2018
Stránka LS 2017
Stránka LS 2016

Hodnotenie predmetu:

50% skúška, 50% domáce úlohy
Informácie o skúške
Zadanie 1
Zadanie 2

Program a materiály:

Videá sú z minuleho roka.
Dátum Téma Materiály
uto 21.9. Proces vývoja softvéru
Softvérové kontrakty
Agile, Lean
Introduction
Software development process, Software contracts
Agile, lean
štv 23.9. Git
Git
uto 28.9. Požiadavky
Requirements
štv 30.9. Čosi z Pythonu
Examples
uto 5.10. Modelovanie domény
Modeling domain
Examples
štv 7.10. Princípy OO dizajnu
Design principles
Examples
uto 12.10. Design patterny
Design patterns
Examples
štv 14.10. Kvalita softvéru
Software quality
štv 21.10. Unit testy, mockovanie
Examples
Testovanie v Pythone
Mockito
(mocking framework pre Javu)
štv 28.10. Typy, Paradigmy, Doménovo špecifické jazyky
Typing, Paradigms, Domain specific languages
Examples
Video
uto 2.11. Konkurencia
Concurrency
Examples
štv 4.11. Databázy
Persistence
uto 9.11. Objekty a databázy
Objects and databases, ORM
Examples
UMLDiagram
štv 11.11. Implementácia a integrácia
Implementation, Integration
štv 18.11. Architektúra
Architecture
uto 23.11. Dokumentácia, údržba, logovanie
Documentation, Maitenence, Logging
štv 25.11. Management, SCRUM, Estimácie
Management, SCRUM, Estimation
uto 30.11. Lean Startup
Lean Startup
štv 2.12. Designové princípy, feedback k DU1
Na MS Teams

Videá z minulého roka:

Odporúčam použiť, ak nemôžete prísť na prednášku, alebo ak vám tempo prednášok vôbec nevyhovuje (idem príliš pomaly). Pre účely prípravy na skúšku odporúcam použiť materály zo sekcie Resources z prezentácií.

Procesy vývoja softvéru, Agile
Git (túto prednášku som pre tento rok dosť upravil)
Požiadavky
Čosi z Pythonu
Čosi z Pythonu, Perzistentné datové štruktúry
Modelovanie domény
Princípy OO dizajnu
Princípy OO dizajnu 2, druhá časť prednášky
Kvalita SW
Testovanie v Pythone
Typy, Paradigmy, Doménovo špecifické jazyky
Konkurencia a paralelizmus
Perzistencia a databázy
Objekty a databázy
Implementácia, integrácia
Architektúra
Management, Scrum, Estimácie
Lean Startup