Úvod do diskrétnych štruktúr
2020/2021

Pravidlá predmetu

Hodnotenie pozostáva z:

Známka je udelená podľa nasledovného kľúča:
A: <90, 100>
B: <80, 90)
C: <65, 80)
D: <55, 65)
E: <50, 55)

V prípade, že celkový počet bodov študenta sa bude nachádzať v hornej polovici intervalu alebo študent dostane B, študent môže prísť na ústnu skúšku. Pokiaľ bude úspešný, vie si vylepšiť známku o 1 stupeň.