Úvod do diskrétnych štruktúr
2020/2021

Domáce úlohy

Počas semestra budú 2 sady domácich úloh. Celkovo za ne môžete získať 10 bodov.

1.sada Dôkazy a množiny Termín odovzdania: nedeľa 1. 11. 11:11 PM
2.sada Relácie, usporiadania, mohutnosti Termín odovzdania: utorok 22. 12. 23:59