Úvod
Cvičenia
Projekt
Materiály
Wiki
Kontakt

Vitajte na stránkach cvičení zo softvérového inžinierstva v letnom semestry 2009/2010.

Novinka: hodnotenie projektov
Známku je možné zapísať si u doc. Olejára na ľubovoľnom termíne skúšky z predmetu Úvod do informačnej bezpečnosti. Taktiež budú v AISe zverejnené aj samostatné termíny z PTS pre zápis známok.

Prednáška: Cvičenia: Ďalšie cvičenie (len ak sú všetky ostatné plné):

Nahláste sa na cvičenia.