Oznamy

Termíny skúšokDruhý opravný termín z úvodu do databázových systémov

13.3.2006 pondelok o 16:00 (treba sa prihlásiť)

Formula pre výpočet známky:

z := if (p > 0.5) then char(67+int( 6*(1-p))) else "Fx";


Riešenia opravnej písomky

Známky s 2. opravného termínu


Riešenia predtermínovej písomky

Výsledné známky


Formula pre výpočet známky:
z := if ( p1>0.4 and p2>0.4 and p1+p2 >=1) then char(65+int(5*(1.99999-p1-p2))) else "Fx";
/* int znamená dolná celá časť  a char celé číslo na znak podľa ASCII */


Skúšky sú písomné a trvajú zhruba 90min.


Prihlásenie na skúšku