O konferencii

Základné informácie

51. česko-slovenská konferencia Grafy 2016 sa koná od 30. mája do 3. júna 2016 v hoteli Panoráma v Chľabe pri Štúrove na úpätí najmenšieho pohoria Slovenska – Kováčovských kopcov. Konferencia zahŕňa všetky témy so vzťahom k teórii grafov. Konferenčné jazyky sú angličtina, slovenčina a čeština, pričom v posledných dvoch prípadoch odporúčame anglickú prezentáciu.

Konferencia nadväzuje na dlhú tradíciu, ktorú začala konferencia v Libliciach v roku 1961.

Informácie o cenách, termíny a informácie o registrácii nájdete v časti Registrácia. Inštrukcie na zaslanie abstraktov sa nachádzajú v časti Príspevky. Podrobnosti o ubytovaní, mieste konania a doprave sú k dispozícii v časti Miesto.

Pozvaní prednášajúci

Igor Fabrici (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Štefan Gyürki (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Jan Hladký (Matematický ústav AV ČR, Praha)
Petr Kolman (Univerzita Karlova, Praha)
Jakub Przybylo (AGH University of Science and Technology, Krakov, Poľsko)
Matěj Stehlík (Université Grenoble Alpes, Grenoble, Francúzko)
Jana Šiagiová (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Organizátori

Konferenciu organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) s podporou Slovenskej matematickej spoločnosti (SMS).