Kontakt

Email

Ak máte otázky, píšte na adresu cstg16@dcs.fmph.uniba.sk .

Organizátori

Organizátormi konferencie sú Barbora Candráková, Róbert Jajcay, Robert Lukoťka, Martin Mačaj, Edita Máčajová, Ján Mazák, Roman Nedela, Martin Škoviera.