Príspevky

Abstrakty prednášok

Ak chcete na konferencii vystúpiť s príspevkom, pošlite nám abstrakt v LaTeXu do 15. mája buď pomocou registračného formulára, alebo emailom na adresu cstg16@dcs.fmph.uniba.sk. Maximálny rozsah abstraktu je 1 strana formátu A5.

Pri príprave abstraktu prosím použite pripravenú šablónu a nepoužívajte žiadne neštandardné balíčky.