Registrácia

Termíny

Registrácia na konferenciu sa končí 15. mája 2016.

Zľavu na vložnom možno získať v prípade uhradenia vložného a ubytovania do 29. apríla 2016.

Ak chcete na konferencii vystúpiť s príspevkom, pošlite nám názov a abstrakt do 15. mája 2016 podľa inštrukcií na stránke Príspevky.

Registrácia

Pre registráciu na konferenciu vyplňte nasledujúci registračný formulár, prípadne pošlite email obsahujúci meno, priezvisko a emailovú adresu na cstg16@dcs.fmph.uniba.sk. Systém vám následne vygeneruje webovú adresu na ktorej budete môcť editovať zaslané údaje a uploadnuť abstrakt. Link vám taktiež zašleme emailom.

Ceny

Vložné zahŕňa účasť na konferencii, konferenčné materiály a konferenčný program, nie však stravu a ubytovanie. Strava je zahrnutá v cene ubytovania. Vložné aj ubytovanie možno zaplatiť prevodom. Taktiež bude možné zaplatiť v hotovosti na mieste. Na mieste nebude možné platiť platobnou kartou.

Štandardné vložné 150 EUR
Vložné v prípade úhrady do 29. 4. 2016 130 EUR
Vložné pre študentov v prípade úhrady do 29. 4. 2016 110 EUR
Sprevádzajúca osoba, ktorá sa nezúčastňuje
                                              vedeckého programu
60 EUR
Ubytovanie na dvojke 45 EUR / osoba / noc
(za 4 noci 180 EUR)
Ubytovanie na jednotke 60 EUR / osoba / noc
(za 4 noci 240 EUR)
Príplatok za ubytovanie z nedele na pondelok 30 EUR / osoba

Bankové spojenie

Skontrolujte si prosím, či odoslaná suma zahŕňa prípadné bankové poplatky.

Príjemca: Slovenská mat. spoločnosť - Slovenská matematická spoločnosť
Číslo účtu: SK5609000000000433898813
BIC: GIBASKBX

K identifikácii platby stačí uviesť do poznámky meno účastníka.

Naša banka, Slovenská sporiteľňa a.s., je členom skupiny Erste Group Bank AG. Môže byt pre Vás užitočné využiť na prevod banku, ktorá je tiež členom tejto skupiny.