Úvod do kombinatoriky a teórie grafov

Letný semester 2016/2017


DomovPravidláŠtudijné materiályCvičeniaDomáce úlohyPísomky a skúškyBody

Pravidlá predmetu

Body budú prideľované nasledovným spôsobom:

Na úspešné absolvovanie predmetu (jednopísmenková známka) je potrebné získať aspoň 50 bodov celkom a súčasne aspoň 30 bodov zo skúšky. Výsledná známka bude potom určená podľa nasledujúceho kľúča:

A 94 – 100 bodov
B 82 – 93 bodov
C 67 – 81 bodov
D 55 – 66 bodov
E 50 – 54 bodov
Fx 0 – 49 bodov (alebo menej ako 30 bodov zo skúšky)