Úvod do kombinatoriky a teórie grafov

Letný semester 2016/2017


DomovPravidláŠtudijné materiályCvičeniaDomáce úlohyPísomky a skúškyBody

Cvičenia

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú predovšetkým k stredajšej skupine cvičení. Látka prebraná v pondelňajšej skupine by mala byť podobná.

Cvičenie č. 1 (22. februára 2017)

Cvičenie č. 2 (1. marca 2017)

Cvičenie č. 3 (8. marca 2017)

Cvičenie č. 4 (15. marca 2017)

Cvičenie č. 5 (22. marca 2017)

Cvičenie č. 6 (29. marca 2017)

Cvičenie č. 7 (5. apríla 2017)

Cvičenie č. 8 (12. apríla 2017)

Cvičenie č. 9 (19. apríla 2017)

Cvičenie č. 11 (3. mája 2017)

Cvičenie č. 12 (10. mája 2017)

Cvičenie č. 13 (17. mája 2017)