Úvod do kombinatoriky a teórie grafov

Letný semester 2016/2017


DomovPravidláŠtudijné materiályCvičeniaDomáce úlohyPísomky a skúškyBody

Domáce úlohy

Sady domácich úloh, ktorých riešenia je potrebné odovzdať na cvičení (poprípade do obálky na dverách miestnosti M-249) do stanoveného termínu. Na konci semestra budú vyžrebované dve sady úloh, ktorých riešenia budú opravené a obodované. Celkovo tak bude možné získať najviac 20 bodov (10 bodov za každú z vyžrebovaných sád).

1. sada Dirichletov princíp (Termín odovzdania: streda 22. marca 2017, 14:40) Riešenia
2. sada Štandardné kombinatorické konfigurácie (Termín odovzdania: streda 5. apríla 2017, 14:40) Riešenia
3. sada Binomická veta a sumy s kombinačnými číslami (Termín odovzdania: streda 19. apríla 2017, 14:40) Riešenia
4. sada Rôzne kombinatorické úlohy (Termín odovzdania: streda 3. mája 2017, 14:40) Riešenia
5. sada Asymptotické odhady (Termín odovzdania: streda 24. mája 2017, 14:40) Riešenia