Princípy tvorby softvéru

Letný semester 2016/2017


Prednáčajúci: Robert Lukoťka (na hlavnú stránku), Tomáš Kulich
Prednáška: štvrtok 13:10 M-V, pondelok 18:10 M-I každý druhý týždeň
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk

Domáca úloha 1.
Domáca úloha 1b.
Domáca úloha 2.
Domáca úloha 2b.
Domáca úloha 3.
Domáca úloha 3b.
Domáca úloha 4.
Riešenie domácich úloh.


Stránka LS 2016
Domáce úlohy z LS 2015

Hodnotenie predmetu:

Inhormácie o skúške
50% skúška
50% domáce úlohy.

Program a materiály:

Dátum (prednášajúci) Téma Materiály
štv 23.2. (L) Discipliny softverového inžinierstva
Procesy vývoja softvéru
Agile contracting
Úvod
Procesy tvorby softvéru
Video, Explaining Agile (0:00-10:20)
po 27.2. (L) GIT GIT
stv 2.3. (K) Python ako dinamický prog. jazyk
Statické vs dinamické typovanie
List vs tuple, imutabilita
List comprehensions
stv 9.3. (L) Požiadavky slajdy
UML Use case diagramy
po 13.3. (L) UML activity, class a sequence diagramy Activity diagram examples,
Class diagrams types
Class diagrams examples
Sequence diagrams examples
stv 16.3. (L) Princípy OO dizajnu slajdy, vrátane linku na prednášku B. Martina
stv 23.3. (K) OO a funkcionálne elementy designu Bob Martin: FP vs OO Prednášky o imutabilite (dobrovoľné):
Štandardná verzia
Trošku filozofickejša verzia
pon 27.3. (L) Deklaratívne elementy designu + Coding conventions Deklaratívne programovanie
PEP 8 Bežné typy coding conventions
stv 30.3. (L) Design patterny, Analysis patterny, Logovanie v Pythone Design patterny intro
Design patterny (sourcemaking.com)
Analysis patterny (slidy 1-14)
Python logging HOWTO
pon 10.4. (L) Dokumentácia, údržba Dokumentácia a údržba (Slajdy J. Kostičovej z LS2015/16)
stv 20.4. (K) Architekrúra menších a stredných systémov
Čo nám poskytujú databázy, Promise chaining
Promises in Javascript
po 24.4. (L) NoSql databázy, Microservisy Introduction to NoSQL (video, M. Fowler)
Mircoservices (video, M. Fowler)
stv 27.4. (L) Testovanie, testovateľný kód, continious integration, delivery a deployment Metódy objavovania defektov a ich účonnosť (obrázok)
Testovanie na Wikipédii (Sekcie 1 a 4, ostatné preletieť)
Unit Testy, Solitary - Sociable
Test Doubles
Testovateľný kód (video M. Hevery, cca do 45:00)
(dobrovoľné) Continuous integration
Continuous delivery (Sekcie 1 až 4, ostatné preletieť)
stv 4.5. (L) Konkurentnosť, paralelnosť, práca s časovými údajmi Heslovitý prehľad s odkazmi
stv 11.5. (L) Project management, tvorba odhadov, configuration management Slajdy s odkazmi
stv 18.5. (L) Agile Osnova prednášky s odkazmi
stv 25.5. (L) LEAN startup Osnova prednášky s odkazmi