Princípy tvorby softvéru

Letný semester 2020/2021


Prednáčajúci: Robert Lukoťka (na hlavnú stránku)
Prednáška: pondelok 11:30, štvrtok 13:10 cez MS teams
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk


Stránka LS 2020
Stránka LS 2019
Stránka LS 2018
Stránka LS 2017
Stránka LS 2016

Hodnotenie predmetu:

52% skúška, 48% domáce úlohy
Informácie o skúške
Domáca úloha 1, moje riešenie
Domáca úloha 2, mierne upravené riešenie S. Čavoja
Domáca úloha 3, riešenia D. Mišiaka a S. Čavoja

Program a materiály:

Dátum Téma Materiály
pon 15.2. Proces vývoja softvéru
Softvérové kontrakty
Agile, Lean
Introduction
Software development process, Software contracts
Agile, lean
štv 18.2. GIT, Makefile
Štruktúra projektov
GIT and some other stuff
štv 25.2. Požiadavky Requirements
pon 1.3. Požiadavky - príklady
Python - základy a zopár pikošiek
Zdrojaky
štv 4.3. Python - dekoratory, iteratory, generatory, korutiny
Immutable a persistentné datové štruktúry (k téme sa ešte vrátime)
Zdrojaky
Teams video + zadanie DU1 + pyrsistent documentation
pon 8.3. Modelovanie domény Modeling domain
Príklady
štv 11.3. Princípy O-O dizajnu Princípy O-O dizajnu
Príklady
pon 15.3. Princípy O-O dizajnu 2 Design Patterns
Príklady
štv 18.3. Kvalita softveru Software quality
Príklady z prednášky
pon 22.3. Unit testy, mockovanie Pozrite si niečo o Pythonich moduloch unittest, pytest, unittest.mock
Príklady z prednášky
štv 25.3. Typy, Paradigmy, Doménovo špecifické jazyky Types, paradigms, DSL
Ukážka typových anotácií v Pythone
pon 29.3. Konkurencia Concurrency and parallelism
Príklady z prednášky
štv 1.4. Databázy Persistence and Databases
štv 8.4. Databázy a OOP Objects and Databases
UML diagram z prednášky
Príklad z prednášky
štv 15.4. Implementácia, integrácia Implementation and Integration
pon 19.4. Architektúra Architecture
štv 22.4. Dokumentácia, údržba, logovanie Documentation, Maintenance, Logging
Príklad
pon 26.4. Management, Scrum, Tvorba estimacii Management, Scrum, Estimácie
štv 29.4. Lean Startup Lean Startup