IV100 -Paralelné a distribuované výpočty

zima 2008/2009

 

prednáška

Prednáška sa koná v miestnosti A107 o 12:00 každý druhý týždeň v trvaní 4 hodín. Prvýkrát sa stretneme v utorok 16.9.2008.

Ďalšie prednášky kvôli chorobe a povinnostiam trochu posunuté: 7, 21 októbra, 4. a 11. novembra, potom už pokračujeme pravidelne: 25. novembra a 9. decembra

Na stránke budem postupne zverejňovať slidy k jednotlivým prednáškam, prípadne (linky na ) ďalšie  študijné materiály.  Predmet ukončíme písomnou skúškou. K úspešnému ukončeniu predmetu treba z písomky získať aspoň 55% bodov.

užitočná literatúra  

· G. Tel: Introduction to Distributed Algorithms. Cambridge University Press, ISBN 0-521-79483-8

· Nancy Lynch: Distributed Algorithms. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., ISBN 1-55860-348-4

· Valmir C. Barbosa: An Introduction to Distributed Algorithms. MIT Press, ISBN 0-262-02412-8

Slidy

úvod , routing pdf ps

routovanie, prevencia uviaznutia, vlnové algoritmy, traverzovanie pdf ps

voľba šéfa pdf ps

voľba šéfa 2, detekcia ukončenia pdf ps

anonymné siete, synchronizácia pdf ps

algoritmy v prítomnosti chýb pdf ps

detekcia chýb; stabilizácia pdf ps