logo

Biologicky motivovaná teoria jazykov


Podmienky predmetu

Jeden termin sa vyvrbil: 12.6. o 10.00 (asi M213 alebo ...)


Základy
Nejaké neúplné definície
0L vzťahy diagram
IL vzťahy diagram

Domáce úlohy - niektoré zadania

2. sada
3. sada
4. sada : pre jazyky z 3.2.1 -3.2.7. nájdite a) FADT0L/FAT0L systém, ak existuje
b) ak sú dospelé, tak príslušný 0L systém, inak E0L/ET0L systém.
Dú end 1 end 2 ( ešte volné )

Domáce úlohy z minula - vzory


Posledná zmena :
vyuka