Úvod do databázových systémov

Odkaz na stránku cvičení: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~ricanyov/DB/Skúšky leto 2005

8. a 9. septembra skúšam na druhý opravný.

Treba sa prihlásiť na stránke skúšok.


Termíny:  terminy.html 

Vzorové riešenia: Príklad 1 Príklad 2

Výsledky: Doterajšie výsledky

Skúšky zima 2003/2004

PríkladyA1 PríkladyA2

PríkladyA3 Príklady A4

Príklady A5 PríkladyA6 PríkladyA7

PríkladyA8 Príklady A9

Príklady z predošlých skúšok

PríkladyA10 Príklady A11

ZnámkyPríklady zo skúšok 2003

Vysledky2003Domáce úlohy 2000

Sql: Domácaúloha 1 Odovzdať alebo poslať mailom do 20.11.

Navrhovanie: Domácaúloha 2 ps Domáca úloha 2 pdf Odovzdaťalebo poslať mailom do 5.12.

Riešenie 2. domácej úlohy DU2Ries.pdf DU2Ries.ps

Skúška

Sylabus úvod: sylabus.html sylabus.ps

Sylabus blok:  SYLABUSdb2.html

Príklady: priklady.ps

Kontrolná písomka: Pisomka.ps

Prednášky 

Kompresované postscriptové súbory vo formáte zip na stiahnutie.  Dajú sa prezerať a tlačiť programom GHOSTVIEW.

Úvod: uvod.pdf 

Relačný model: relmod4s.zip relmod6s.zip  relmod.pdf

Relačné jazyky: reljaz4s.zip

SQL: SQL4sl.zip UvodDoSQL.pdf

Riešené príklady dotazov v datalógu, kalkule a algebre: Dotazy.pdf Dotazy.ps

Navrhovanie báz dát: navrh4s.zip Navrhovanie.pdf Navrhovanie_pr1.pdf

Kuchárka normalizačných algorimov: NF_algoritmy.pdf NF_algoritmy.zip

Transakcie: trans4s.ziptrans4s.zip Transakcie.pdf

Dátové štruktúry: FyzOrD4s.zip fyzorg.pdf

Kompresia dát: kompr4s.zip Kompresia.pdf

Sieťový model: siet4s.zip

Smery vývoja a výskumu: trendy.pdf

Domáce úlohy 1999

SQL: DU1.htmRies1.htm Ries1.ps

Navrhovanie: Du2.htmDu2.ps Ries2.ps

Texty

Fyzická organizácia dát: FyzOrText.ps FyzOrText.zip FyzOrg.pdf

Mirochové poznámky: MiroCH.zip

Žiadny z uvedených textovnemôže nahradiť dobrú knihu. Texty slúžia len ako doplnok k prednáškam.