Úvod do kombinatoriky a teórie grafov

Letný semester 2016/2017


DomovPravidláŠtudijné materiályCvičeniaDomáce úlohyPísomky a skúškyBody

Výučba v letnom semestri 2016/2017

Prednášky:

Utorok, 14:50 – 16:20, miestnosť F1-247

Cvičenia:

Pondelok, 8:10 – 9:40, miestnosť F1-247 (1INF2 a 1BIN*)

Streda, 13:10 – 14:40, miestnosť M-X (1INF1)

Písomky:

Prvá písomka – piatok 28. apríla 2017, 12:00, miestnosť B

Druhá písomka – pondelok 22. mája 2017, 14:00, miestnosť F2

Kontakt

Prednášky:

prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

e-mail: skoviera zavináč dcs bodka fmph a tak ďalej

miestnosť: M-257

Cvičenia pre 1INF1:

Peter Kostolányi

e-mail: kostolanyi zavináč fmph a tak ďalej

miestnosť: M-258

Cvičenia pre 1INF2 a 1BIN*:

Mgr. Anna Dresslerová

e-mail: dresslerova zavináč dcs bodka fmph a tak ďalej

miestnosť: M-249