Diskrétna matematika


Kontakt: Edita Máčajová, M 261, "priezvisko"@dcs.fmph.uniba.sk

prednáška býva v stredu o 11.30 v posluchárni AOznamySemestrálna písomka

Skúšky

Cvičenia

Literatúra:

Hodnotenie:

Domáce úlohy