Úvod do diskrétnych štruktúr
2023/2024

Výučba v zimnom semestri 2023/2024

Prednášky:
Utorok 8:10, poslucháreň F2, prednášajúci: Martin Škoviera

Cvičenia:
1INF1: Štvrtok 8:10, M-XI, cvičiaci: Jozef Rajník
1INF2: Štvrtok 8:10 F1-247, cvičiaci: Matúš Matok
1INF3: Piatok 8:10, M-XII, cvičiaci: Jozef Rajník

Oznamy

14. 12. 2023 Oprava v 2. sade DÚ

V 2. sade domácich úloh bol opravený preklep v úlohe 1b). Má ísť o rozklad množiny Z, čo by aj malo byť zjavné z kontextu a uvedeného systému množín.


5. 12. 2023 Termíny a informácie ku skúške

Skúšky z UDDŠ sa uskutočnia:

  • v piatok 5. 1. o 8:30,
  • v stredu 17. 1. o 13:00
  • v stredu 31. 1. o 9:00
  • v stredu 14. 2. o 9:00
vždy v posluchárni A. Skúška bude trvať 3 hodiny. Na skúšku je potrebné prihlásiť sa cez AIS (VOTR).

Tieto termíny pokrývajú váš nárok na dva opravné termíny. Ďalšie termíny vypisovať nebudeme. V zásade je na vás, ako s termínmi naložíte. Môžete prísť aj 17. 1. ako na opravný. Tiež môžete prísť aj 31. 1. ako na váš prvý termín (a ak získate známku, tak vám ju zapíšeme ako z riadneho), ale v takom prípade máte nárok len na jeden opravný termín.

Skúška pozostáva zo skúškovej písomky. Na nej budete riešiť úlohy (ako na cvičeniach, DÚ a semestrálnej písomke). Okrem toho tam budú aj teoretické otázky, čo môže obnášať: sformulovať definíciu, demonštrovať ju na nejakom príklade, sformulovať a dokázať tvrdenie z prednášky.

Ak nedostanete FX, môžete ísť na dobrovoľnú ústnu skúšku, kde máte možnosť vylepšiť si známku o stupeň, ak ste v hornej polovici rozsahu alebo máte B. Termín ústnej skúšky si dohadujete individuálne s prof. Škovierom.

V prípade otázok či problémov sa pýtajte.


2. 12. 2023 2. sada DÚ

Zverejnili sme druhú sadu domácich úloh. Odovzdať ju treba do utorka 19. 12., a to cez priradenú úlohu v MS Teams (preferovaný spôsob) alebo osobne cvičiacemu. Podrobnosti nájdete na stránke s úlohami.


21. 11. 2023 Zmeny ohľadom cvičení tento týždeň

Tento týždeň je pár zmien ohľadom organizácie cvičení:

  • Štvrtkové cvičenia (23. 11.) pre 1INF1 a 1INF2 budú spojené s Matúšom Matokom v miestnosti F1-247.
  • V piatok 24. 11. sa cvičenia 8:10 pre 1INF3 presúvajú do miestnosti F1-247. Po ich skončení bude od 9:50 do 11:20 náhrada za odpadnuté cvičenia z minulého týždňa tiež v F1-247.


21. 11. 2023 Semestrálna písomka opravená

Semestrálna písomka je opravená. Body nájdete v MS Teams. Budúci utorok 28. 11. na konci prednášky bude možnosť pozrieť si písomky, spýtať sa na bodovanie, príp. reklamovať, ak sme niečo zle pochopili. Ak by ste body nevedeli nájsť alebo nemôžete si pozrieť písomku v stanovený termín, tak napíšte Jozefovi Rajníkovi.


9. 11. 2023 Riešenia 1. sady DÚ

Zverejnili sme riešenia 1. sady DÚ.


9. 11. 2023 Semestrálna písomka

V stredu 15. 11. o 18:10 sa uskutoční písomka z Úvodu do diskrétnych štruktúr. Prebiehať bude v posluchárni A (priezviská začínajúce sa na A až N) a v posluchárni B (priezviská O až Ž). Je možné, že podľa situácie si niektorých ešte prehodíme.

Na písomke budete riešiť úlohy na štýl toho, čo bolo na cvičeniach a na domácej úlohe. Nebude tam teória z prednášky (definície, dôkazy viet). Obsahovo na nej budú témy prebrané na 1. až 6. cvičení (vrátane), teda po relácie a operácie s nimi (vlastnosti relácií, ekvivalencie, usporiadania tam už nebudú). Pre približnú predstavu si môžete pozrieť písomku z minulého roka: zadanie, riešenie.

Na riešenie budete mať 90 min a počas riešenia môžete používať len písacie pomôcky, papier (doneste si vlastné čisté papiere), kalkulačku (nie je však nutná). Riešite samostatne. Je zakázané spolupracovať, používať mobil, poznámky, ťaháky, literatúru.

V prípade otázok sa pýtajte. Ak Vám nie sú jasné niektoré preberané veci, tak sa môžete obrátiť na mňa alebo na Matúša.


18. 10. 2023 Oprava preklepov v 1. sade DÚ

V prvej sade domácich úloh sa objavili dva preklepy. V úlohe 2 sme mali uvedený zbytočne veľký počet ťahov. Síce tento preklep úlohu nijako nemenil, mohol by vyvolať zmätenie. Prepísali sme ho teda na správny.

V úlohe 3 sme mali na pravej strane omylom prienik, pričom tam mal byť rozdiel. Túto chybu sme opravili. Na rozdiel od prvej zmeny, táto mení spôsob riešenia. Preto ak ste úlohu už riešili, tak napíšte Jozefovi Rajníkovi a dohodnite si ďalší postup.

V zadaní na stránke sú už chyby opravené. Za preklepy sa ospravedlňujeme.


13. 10. 2023 1. sada DÚ a MS Teams

Zverejnili sme prvú sadu domácich úloh. Odovzdať ju treba do utorka 31. 10., a to cez priradenú úlohu v MS Teams (preferovaný spôsob) alebo osobne cvičiacemu. Podrobnosti nájdete na spomenutej stránke s úlohami.

Tím pre náš predmet nájdete v aplikácii Microsoft Teams (prihlásiť sa možno aj cez webový prehliadač), kde sa viete doňho pridať cez prístupový kód 16ypuiv. (Ak potrebujete návod, tak napr. tento) Do tohto tímu budeme taktiež pridávať oznamy, ktoré budeme uverejňovať na stránke.

Pokiaľ budete mať k úlohe, MS Teams či k predmetu akékoľvek otázky, môžete sa pokojne obrátiť na Jozefa Rajníka.