Úvod do diskrétnych štruktúr
2022/2023

Výučba v zimnom semestri 2022/2023

Prednášky:
Streda 8:10, poslucháreň F1-328, prednášajúci: Martin Škoviera

Cvičenia:
1INF1: Štvrtok 8:10, M-VI, cvičiaci: Jozef Rajník
1INF2: Štvrtok 9:50, M-VI, cvičiaci: Peter Kostolányi
1INF3: Štvrtok 11:30, F-skleník, cvičiaci: Askar Gafurov

Oznamy

30. 11. 2022 Termíny skúšok

Skúšky z UDDŠ sa uskutočnia:

  • vo štvrtok 12. 1.
  • v stredu 18. 1.
  • vo štvrtok 26. 1. (1. opravný termín)
  • vo štvrtok 2. 2. (2. opravný termín)
vždy o 9:00 v posluchárni A. Skúška bude trvať 3 hodiny. Na skúšku je potrebné prihlásiť sa cez AIS (VOTR).

Tieto termíny pokrývajú váš nárok na dva opravné termíny. Ďalšie termíny vypisovať nebudeme. K trom termínom avizovaným na prednáške sme pridali ešte jeden, nech máte väčšiu voľnosť, ak by ste na niektorý nemohli. Označenie opravných termínov nemusíte nutne dodržať. Môžete prísť aj 18. 1. ako na opravný. Tiež môžete prísť aj 26. 1. ako na váš prvý termín (a ak získate známku, tak vám ju zapíšeme ako z riadneho), ale v takom prípade máte už len jeden ďalší termín, lebo ste dva premeškali.


30. 11. 2022 Zverejnená 2. sada DÚ
Na stránke bola zverejnená 2. sada domácich úloh s termínom odovzdania 15. 12. 13:10.

10. 11. 2022 Riešenie písomky
Dnes bola semestrálna písomka. Môžete si pozrieť jej zadanie a riešenie.

2. 11. 2022 Semestrálna písomka
Semestrálna písomka sa uskutoční vo štvrtok 10. 11. o 18:10. Bude prebiehať v miestnostiach C (priezviská A až K) a F1-328 (priezviská L až Ž). Čas na riešenie bude 90 min. Na písomke budú úlohy na štýl toho, čo sme brali na cvičeniach 1 až 7 (vrátane), teda po vlastnosti relácií, relácie ekvivalencie a rozklady (vrátane).

Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť písomku a jej riešenie spred pár rokov.


31. 10. 2022 Riešenie 1. sada DÚ
Na stránke môžete nájsť vzorové riešenia 1. sady domácich úloh.

13. 10. 2022 Zverejnená 1. sada DÚ
Na stránke bola zverejnená 1. sada domácich úloh s termínom odovzdania 27. 10. 13:10.