Úvod do diskrétnych štruktúr
2022/2023

Domáce úlohy

Počas semestra budú 2 sady domácich úloh. Celkovo za ne môžete získať 10 bodov.

1.sada Dôkazy a množiny Termín odovzdania: štvrtok 27. 10. 13:10 Riešenie
2.sada Relácie, usporiadania, mohutnosti Termín odovzdania: štvrtok 15. 12. 13:00