Úvod do diskrétnych štruktúr
2023/2024

Domáce úlohy

Počas semestra budú 2 sady domácich úloh. Celkovo za ne môžete získať 10 bodov.

1.sada Dôkazy a množiny Termín odovzdania: utorok 31. 10. 23:59 Riešenie
2.sada Relácie, usporiadania, mohutnosti Termín odovzdania: utorok 19. 12. 23:59 Riešenie

Pravidlá a pokyny

Úlohy spisujte samostatne. Môžete sa o nich rozprávať a môžete si poradiť. Avšak ich spísanie je už na vás. Vaše spísané riešenia si navzájom neukazujte.

Úlohy odovzdajte do termínu odovzdania jedným z dvoch spôsobov

Riešenie každej úlohy musí byť matematický korektné a úplné vrátane dôkazov. Do riešenia zahrňte aj príslušné slovné komentáre, aby bolo jasné, čo v riešení robíte.

Ak máte k úlohe akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte vášho cvičiaceho.