Relačné a logické bázy dát

Termíny a prihlásenie na skúšku:  Klikni tu !

Cieľ prednášky:
Naučiť a vysvetliť techniky implementácie a optimalizáci v oblasti relačných a deduktívnych databázových systémov.
Sylabus: Úplný sylabus

Literatúra:

S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu: Foundations of Databases. Adison Wesley, Reading MA,1995
J. D. Ullman: Database and Knowledge-Base Systems, Vol. II. Computer Science Press, New York, 1988
Prednášky prof. Ullmana: notes.html
C. Beeri, R. Ramakrishnan: On the Power of magic. In PODS, 1987. link

Prednášky:

Deduktívne databázy:
Úvod prednáška 1
  Cvičenie 1
Negácia prednáška 2  Cvičenie 2
Simulácia výpočtu zhora nadol prednáška 3 Cvičenie 3
Magické transformácie prednáška 4 Cvičenie 4 Mágia čara zbavená Tomášova mágia
Algebraické optimalizácie prednáška 5 Cvičenie 5

Acyklické hypergrafy prednáška 6 Cvičenie 6
Konjunktívne dotazy prednáška 7 Cvičenie 7
Minimalizácia konjunktívnych dotazov prednáška 8
Cvičenie 8
Prológ prednáška 9 Cvičenie 9

Distribuované systémy:
Atomický commit prednáška 10
Voľba šéfa a distribuované zámky prednáška 11

Cvičenia:

Na stránke cvičení nájdete riešené úlohy z cvičení Riešenia

Riešenia skúškových písomiek:

  1. písomka 20120824

  2. písomka 20120628

  3. písomka 20070531

  4. písomka 20070607

  5. písomka 20070618

  6. písomka 20070625