Úvod do databázových systémov

Kurz pozostáva z:

Ciele kurzu:

Témy:

Dátabázové prednášky vo svete: