Princípy tvorby softvéru

Letný semester 2018/2019


Prednáčajúci: Robert Lukoťka (na hlavnú stránku)
Prednáška: pondelok 11:45 F-328, streda 15:40 F-108
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk


Stránka LS 2018
Stránka LS 2017
Stránka LS 2016

Hodnotenie predmetu:

50% skúška, informácie
50% domáce úlohy
Zadanie domácej úlohy č.1 (do 15.3.2019); komentáre k riešeniam, moje mierne krepé riešenie lepšie riešenie
Zadanie domácej úlohy č.2 (do 18.4.2019); riešenie aj s vyfakovanym okolím a inicializáciou, takže je z toho spustiteľný simulátor MS v hokeji
Zadanie domácej úlohy č.3 (do 17.5.2019); moje riešenie, ako demonštráciu separácie pridávam skripty run1-4, ktore program spúšťajú s databázou/v pamäti, cez HTTP/cez textovy interface v konzole.

Program a materiály:

Dátum Téma Materiály
pon 18.2. Proces vývoja softvéru
Životný cyklus softvéru
Softvérové kontrakty
Úvod - slajdy z prednášky
Procesy vyvoja softveru - slajdy z prednášky
O. Elgabry: Software Engineering — Software Process and Software Process Models
str 20.2. Markdown, Makefile, GIT GIT a iné užitočné veci - slajdy z prednášky
str 25.2. Požiadavky Požiadavky - slajdy z prednášky
str 27.2. Čosi z Pythonu. Zdrojáky z prednášky
pon 4.3. Architektúra Architektúra
str 6.3. Architektúra, príklady príklad
pon 11.3. Analýza a modelovanie SW systemu Slajdy
str 13.3. Programovacie paradigmy Slajdy
pon 18.3. Design sw systemu, SOLID Slajdy
str 20.3. Design patterns, Code smells, Refactorizacia Slajdy
pon 25.3. Kvalita, verifikácia a validácia Slajdy
Bob Martin: The Three Laws of TDD
str 3.4. Python unit testy, mockovacia knižnica Zdrojaky, diagramy
pon 8.4. Implementacia, coding conventions, test driven development Slajdy s linkami
str 10.4. Typovanie, logovanie Slajdy s linkami
Zdrojaky
pon 15.4. Konkurencia Slajdy s linkami (na konci slajdov link na odporúčanú prednášku)
pon 29.4. Perzistencia, databázy Slajdy s linkami
Práca s časom
pon 6.5. Dokumentácia, integrácia, Managemenr Dokumentácia (slajdy s linkami)
Integrácia (slajdy s linkami)
Management (slajdy s linkami)
pon 13.5. Agile, Lean, Lean Startup Agile (slajdy s linkami)