Princípy tvorby softvéru

Letný semester 2019/2020


Prednáčajúci: Robert Lukoťka (na hlavnú stránku)
Prednáška: pondelok 11:45 F-328, streda 15:40 F-108
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk


Stránka LS 2019
Stránka LS 2018
Stránka LS 2017
Stránka LS 2016

Hodnotenie predmetu:

50% skúška, 50% domáce úlohy
Domáca úloha 1, môj vzorák, pozrite si aj riešenie P. Grmna ktoré je výrazne odlišné. Používa dictionary a miesto použitia špecializovanej datovej štruktúry využíva shalow kopírovanie na dosiahnutie akceptovateľného výkonu. Je aj poriadnejšie nakódené (namiesto metód definuje zmysluplné operátory)
Domáca úloha 2, môj vzorák s komentármi
Domáca úloha 3, môj vzorák; riešenie P. Grmna (používa aiohttp, + veľa higher-order funkcií, na Python možno až príliš, ale rozumieť im sa zíde)

Informácie o skúške

Program a materiály:

Dátum Téma Materiály
pon 17.2. Proces vývoja softvéru
Životný cyklus softvéru
Softvérové kontrakty
Introduction
Software development process, Software contracts
str 19.2. GIT, Makefile, Markdown GIT and some other stuff
pon 24.2. Základy Pythonu Zdrojaky
str 26.2. Požiadavky Requirements
pon 2.3. Architektúra Architecture
str 4.3. Architektúra - cvičenia Sources and files from the lecture
pon 9.3. Analýza a modelovanie Modeling Domain
Examples
pon 16.3. Princpy O-O dizajnu Principles of O-O design
Example
str 18.3. Design patterny, code smelly, refactorizácia Design patterns, Code smells, Refactoring
Example
pon 23.3. Kvalita softveru Software Quality
Check example from 16.3. for a lot of DI.
pon 25.3. Pythonové unit testy a mockovanie Get basic grasp on Python unit testing and mocking frameworks.
Examples
pon 30.3. Implementácia, Integrácia Implementation Integration
pon 1.4. Typy, Paradigmy, Doménovo špecifické jazyky Types, Paradigms, DSL
pon 6.4. Konkurencia Concurrency and Parallelism
Examples
str 8.4. Databázy Persistence
str 22.4. Databázy a OOP Objects and databases
Examples
pon 27.4. Dokumentácia, údržba, logovanie Documentation, maintenance, logging
Logging example
str 29.4. Management, tvorba estimácií Management
pon 4.5. Agile, lean Agile, lean
str 6.5. Lean startup Lean Startup