Kontakt

Dokumenty

Výuka

Veda

Kontakt a konzultačné hodiny

adresa: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
miestnosť: M-214
e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
telefón: (+421 2) 60295 101

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00

Dokumenty

Dokumenty o kryptológii určené viac-menej laikom (vopred ďakujem za ľubovoľné pripomienky k obsahu alebo forme):

 1. Kryptológia (pragmatický pohľad, 19 strán): pdf, verzia 1c, 2014
 2. Kryptológia II (pragmatický pohľad, 22 strán): pdf, verzia 1b, 2013
 3. Kryptológia - základy (náročnejší text, cca. 100 strán): pdf, verzia 1, 2015

Výuka ZS 2018/19

Kryptológia 1 (Str 16:30-18:00 M-II, Štv 12:20-13:50 M-VII)

Slidy zo ZS 2017/18: archív

Skúška:
riadny termín: 9.1.2019, 14:00, M-VII, výsledky
1. opravný termín: 21.1.2019, 16:00, M-VII

Prednášky:

 1. Úvod - organizácia, úvod
 2. Kryptoanalýza jednoduchých šifier - slidy, príklady kryptoanalýzy: substitučná šifra, Vigenereova šifra
 3. Blokové šifry - konštrukcie: slidy 1; módy: slidy 2
 4. Prúdové šifry - slidy
 5. Úvod do kryptografie s verejnými kľúčmi - slidy
 6. RSA (schéma, korektnosť a implementácia) - slidy
 7. Bezpečnosť RSA - slidy
 8. Rabinov systém - slidy
 9. Diskrétny logaritmus a súvisiace schémy - slidy
 10. Konštrukcie využívajúce samoopravné kódy - slidy
 11. Úvod do LWE - slidy
 12. Hašovacie funkcie - slidy
 13. Autentizačné kódy správ - slidy
 14. Digitálne podpisy - slidy
 15. Podpisy založené na hašovacích funkciách - slidy
 16. Heslá - slidy
 17. Schémy spoločného tajomstva - slidy
 18. Kryptografické protokoly - úvod - slidy
 19. Slabiny kryptografických protokolov, SAE - slidy
 20. TLS - slidy
 21. Bezpečnosť TLS - slidy

Domáce úlohy (študenti):

 1. Dešifrujte obrázok. Šifrové texty boli vytvorené nasledujúcim Pythonovským programom: hw1-gen.py. Otvorené texty sú 8-bitové obrázky (256 odtieňov šedej) rozmeru 256 x 256 bodov. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 1" obsahujúcim: (1) dešifrovaný obrázok vo formáte png (rovnakom ako sú zašifrové obrázky), (2) kľúč, ktorý bol použitý (textový formát), (3) stručný popis riešenia a (4) zdrojový kód použitý pri riešení.
  Šifrové texty zip
  Termín: polnoc 24.10.2018
 2. Dešifrujte text c_hw??.bin šifrovaný AES-128 (bez MixColumns operácie) v CFB móde. Využite KPA scenár, keď viete, že rovnakým kľúčom bol text.txt zašifrovaný do súboru c??.bin. Zadania boli vytvorené nasledujúcim Pythonovským programom: hw2-gen.py. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 2" obsahujúcim: (1) otvorený text, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri riešení.
  Šifrové texty a text.txt: zip
  Termín: polnoc 14.11.2018
 3. Skonštruujte čiastočnú kolíziu v hašovacej funkcii SHAKE-128 s 1024 bajtovým výstupom. Kolidujúce reťazce musia mať tvar "Meno Priezvisko XX...X", kde použijete vaše meno a priezvisko a XX...X je ľubovoľný počet ľubovoľných bajtov. Výstupy majú kolidovať (byť zhodné) na posledných 7 bajtoch. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 3" obsahujúcim: (1) súbory col1.dat a col2.dat obsahujúce kolidujúce reťazce, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri riešení.
  Termín: polnoc 5.12.2018
 4. Rekonštruujte spoločnú tajnú informáciu v Shamirovej (20, 100) schéme, v ktorej ste získali všetky podiely účastníkov (súbor data??.txt), ale 25 z nich je chybných. Počítajte v poli mod 1999. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 4" obsahujúcim: (1) spoločnú tajnú informáciu a utriedenú množinu identifikujúcu indexy chybných podielov, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri riešení.
  Podiely účastníkov: zip
  Termín: polnoc 18.12.2018

Veda

Témy: kryptológia, informačná bezpečnosť
Publikácie (UK): Evipub
Iné zdroje: DBLP