Kontakt

Dokumenty

Výuka

Veda

Kontakt a konzultačné hodiny

adresa: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
miestnosť: M-214
e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
telefón: (+421 2) 60295 101

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00

Dokumenty

Dokumenty o kryptológii určené viac-menej laikom (vopred ďakujem za ľubovoľné pripomienky k obsahu alebo forme):

  1. Kryptológia (pragmatický pohľad, 19 strán): pdf, verzia 1c, 2014
  2. Kryptológia II (pragmatický pohľad, 22 strán): pdf, verzia 1b, 2013
  3. Kryptológia - základy (náročnejší text, cca. 100 strán): pdf, verzia 1, 2015

Výuka ZS 2017/18

Kryptológia 1 (Str 16:30-18:00 M-III, Štv 12:20-13:50 M-VII)

Slidy zo ZS 2016/17: archív

Prednášky:

  1. ...

Domáce úlohy:

  1. ...

Veda

Témy: kryptológia, informačná bezpečnosť
Publikácie (UK): Evipub
Iné zdroje: DBLP