Kontakt

Dokumenty

Výuka

Veda

Kontakt a konzultačné hodiny

adresa: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
miestnosť: M-214
e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
telefón: (+421 2) 60295 101

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00

Dokumenty

Dokumenty o kryptológii určené viac-menej laikom (vopred ďakujem za ľubovoľné pripomienky k obsahu alebo forme):

 1. Kryptológia (pragmatický pohľad, 19 strán): pdf, verzia 1c, 2014
 2. Kryptológia II (pragmatický pohľad, 22 strán): pdf, verzia 1b, 2013
 3. Kryptológia - základy (náročnejší text, cca. 100 strán): pdf, verzia 1, 2015

Výuka LS 2016/17

Kombinatorická analýza 1 (Str 9:50-13:00, 4h, M-XI)

Kryptológia 2 (Štv 10:40-12:10, 2h, M-VII)

Skúška: riadny termín 29.5.2017, 16:30, M-VII - výsledky
opravný termín 20.6.2017, 16:30, M-VII.

Individuálne prezentácie: témy.

Prednášky:

 1. Perfektná bezpečnosť - pdf
 2. Dlhodobá dôvernosť dát - pdf
 3. Párovania v kryptografii - pdf
 4. Bezpečnosť podpisových schém - pdf
 5. Všeobecná lema o vetvení - pdf
 6. Niektoré faktorizačné algoritmy - pdf
 7. Cube útok - pdf
 8. Slide útok - pdf
 9. Podpisy založené na hašovacích funkciách - pdf
 10. Lineárna kryptoanalýza - pdf (príklad)
 11. Dohodnutie kľúča a Ring-LWE problém - pdf

Bezpečnosť IT infraštruktúry (Štv 13:10-14:40, 2h, M-III)

Veda

Témy: kryptológia, informačná bezpečnosť
Publikácie (UK): Evipub
Iné zdroje: DBLP