Kontakt

Dokumenty

Výuka

Veda

Kontakt a konzultačné hodiny

adresa: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
miestnosť: M-214
e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
telefón: (+421 2) 60295 101

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00

Dokumenty

Dokumenty o kryptológii určené viac-menej laikom (vopred ďakujem za ľubovoľné pripomienky k obsahu alebo forme):

 1. Kryptológia (pragmatický pohľad, 19 strán): pdf, verzia 1c, 2014
 2. Kryptológia II (pragmatický pohľad, 22 strán): pdf, verzia 1b, 2013
 3. Kryptológia - základy (náročnejší text, cca. 100 strán): pdf, verzia 1, 2015

Výuka ZS 2018/19

Kryptológia 1 (Str 16:30-18:00 M-II, Štv 12:20-13:50 M-VII)

Slidy zo ZS 2017/18: archív

Prednášky:

 1. Úvod - organizácia, úvod
 2. Kryptoanalýza jednoduchých šifier - slidy, príklady kryptoanalýzy: substitučná šifra, Vigenereova šifra
 3. Blokové šifry - konštrukcie: slidy 1; módy: slidy 2
 4. Prúdové šifry - slidy
 5. Úvod do kryptografie s verejnými kľúčmi - slidy
 6. RSA (schéma, korektnosť a implementácia) - slidy
 7. Bezpečnosť RSA - slidy

Domáce úlohy (študenti):

 1. Dešifrujte obrázok. Šifrové texty boli vytvorené nasledujúcim Pythonovským programom: hw1-gen.py. Otvorené texty sú 8-bitové obrázky (256 odtieňov šedej) rozmeru 256 x 256 bodov. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 1" obsahujúcim: (1) dešifrovaný obrázok vo formáte png (rovnakom ako sú zašifrové obrázky), (2) kľúč, ktorý bol použitý (textový formát), (3) stručný popis riešenia a (4) zdrojový kód použitý pri riešení.
  Šifrové texty zip
  Termín: polnoc 24.10.2018
 2. Dešifrujte text c_hw??.bin šifrovaný AES-128 (bez MixColumns operácie) v CFB móde. Využite KPA scenár, keď viete, že rovnakým kľúčom bol text.txt zašifrovaný do súboru c??.bin. Zadania boli vytvorené nasledujúcim Pythonovským programom: hw2-gen.py. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 2" obsahujúcim: (1) otvorený text, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri riešení.
  Šifrové texty a text.txt: zip
  Termín: polnoc 14.11.2018

Veda

Témy: kryptológia, informačná bezpečnosť
Publikácie (UK): Evipub
Iné zdroje: DBLP