Kontakt

Dokumenty

Výuka

Veda

Kontakt a konzultačné hodiny

adresa: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
miestnosť: M-214
e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
telefón: (+421 2) 60295 101

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00

Dokumenty

Dokumenty o kryptológii určené viac-menej laikom (vopred ďakujem za ľubovoľné pripomienky k obsahu alebo forme):

  1. Kryptológia (pragmatický pohľad, 19 strán): pdf, verzia 1c, 2014
  2. Kryptológia II (pragmatický pohľad, 22 strán): pdf, verzia 1b, 2013
  3. Kryptológia - základy (náročnejší text, cca. 100 strán): pdf, verzia 1, 2015

Výuka LS 2016/17

Kombinatorická analýza 1 (Str 9:50-13:00, 4h, M-XI)

Kryptológia 2 (Štv 10:40-12:10, 2h, M-VII)

Individuálne prezentácie: témy.

Prednášky:

  1. Perfektná bezpečnosť - pdf
  2. Dlhodobá dôvernosť dát - pdf
  3. Párovania v kryptografii - pdf
  4. Bezpečnosť podpisových schém - pdf
  5. Všeobecná lema o vetvení - pdf
  6. Niektoré faktorizačné algoritmy - pdf

Bezpečnosť IT infraštruktúry (Štv 13:10-14:40, 2h, M-III)

Veda

Témy: kryptológia, informačná bezpečnosť
Publikácie (UK): Evipub
Iné zdroje: DBLP