Formálne jazyky a automaty (1)

Zimný semester 2023/24

DomovPravidláŠtudijné materiályDomáce úlohyRiešenia úlohKontaktyPrihlásiť sa

Skriptá

Nasledujúce skriptá pokrývajú veľkú časť tohto predmetu, ako aj jeho pokračovania v letnom semestri:

Poznámky k cvičeniam

Materiály obsahujúce predovšetkým opakovanie teórie z prednášok a ukážkové riešenia úloh zameraných na jej precvičenie.

Odporúčaná literatúra

[1] Hopcroft, J. E.; Ullman, J. D.: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-Wesley, prvé vydanie, 1979. [ CVTI ]

Klasická učebnica formálnych jazykov a automatov, ktorá sa asi najviac blíži obsahu tejto prednášky.

[2] Hopcroft, J. E.; Ullman, J. D.: Formálne jazyky a automaty. Alfa, 1978. [ Akademická knižnica UK ] [ CVTI ]

Slovenský preklad knihy, ktorá bola „predchodcom” učebnice [1].

[3] Kozen, D. C.: Automata and Computability. Springer, 1997. 

Výborná kniha pre „náročnejších čitateľov”, v ktorej možno nájsť aj o niečo pokročilejšiu látku a plno zaujímavých cvičení.

[4] Howie, J. M.: Automata and Languages. Clarendon Press, 1991. 

Úvod do formálnych jazykov a automatov z pohľadu algebraika.

[5] Hopcroft, J. E.; Motwani, R.; Ullman, J. D.: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-Wesley, tretie vydanie, 2007. [ Akademická knižnica UK ]

Najnovšie (ale nie najlepšie) vydanie knihy [1].

Ďalšie materiály a odkazy