KOMPLEXNÁ ANALÝZA PRE INFORMATIKOV

Zimný semester 2019/2020


Rozvrh:

Pondelok, 14:50 – 17:05, miestnosť M-VII (prednáška)

Streda, 14:50 – 16:20, zraz pred miestnosťou M-213 (cvičenia)

Posledné cvičenia budú výnimočne v utorok 17. decembra 2019 o 15:40 v miestnosti M-IX.

Kontakt:

Peter Kostolányi

e-mail: kostolanyi zavináč fmph a tak ďalej

miestnosť: M-227

Prednášky a cvičenia:

Cvičenia č. 1: Komplexné čísla a komplexná rovina (23. septembra 2019)

Prednáška č. 1: Holomorfné funkcie (24. septembra 2019)

Prednáška č. 2: Analytické funkcie (30. septembra 2019)

Cvičenia č. 2 (2. októbra 2019)

Prednáška č. 3: Integrovanie funkcií komplexnej premennej (7. októbra 2019)

Cvičenia č. 3: Základné multifunkcie a príklady na integrovanie (9. októbra 2019)

Prednáška č. 4: Cauchyho integrálna veta (14. októbra 2019)

Cvičenia č. 4: Homotópie a Jordanova veta (16. októbra 2019)

Prednáška č. 5: Cauchyho integrálne vzorce (21. októbra 2019)

Cvičenia č. 5 (23. októbra 2019)

Prednáška č. 6: Veta o jednoznačnosti a Laurentove rady (28. októbra 2019)

Cvičenia č. 6 (30. októbra 2019)

Prednáška č. 7: Index bodu vzhľadom ku krivke (4. novembra 2019)

Cvičenia č. 7 (6. novembra 2019)

Prednáška č. 8: Rezíduá (11. novembra 2019)

Cvičenia č. 8 (13. novembra 2019)

Prednáška č. 9: Analytické predĺženie (18. novembra 2019)

Cvičenia č. 9 (20. novembra 2019)

Prednáška č. 10: Singularity (25. novembra 2019)

Cvičenia č. 10 (27. novembra 2019)

Prednáška č. 11: Algebraické funkcie (2. decembra 2019)

Cvičenia č. 11: Princíp maxima modulu (4. decembra 2019)

Prednáška č. 12: Funkcia gama (9. decembra 2019)

Cvičenia č. 12: Limitná reprezentácia funkcie gama (11. decembra 2019)

Prednáška č. 13: Ďalšie vlastnosti funkcie gama (16. decembra 2019)

Cvičenia č. 13: Ďalšie vlastnosti funkcie gama (17. decembra 2019)